Active Server Pages

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

ASP, Active Server Pages, är en teknik utvecklad av Microsoft för att skapa dynamiska webbsidor och webbapplikationer, exempelvis genom att läsa och skriva information till databaser. ASP-koden tolkas av webbservern som sedan levererar vanlig HTMLkod till webbläsaren, därav är ASP-koden inte synlig för användaren. ASP-kod kallas för ”server-side script”, till skillnad från ”client-side script”, som tolkas av användarens webbläsare. De scriptspråk som vanligen används är VBScript och JScript.