Industri

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

Se industrial för musikstilen. Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. Därutöver finns mer detaljerade grenar som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri m. fl. I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv – som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri.