JScript

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

JScript är ursprungligen Microsofts implementation av det objektorienterade skriptspråket Javascript. Numera är det mer korrekt att säga att det är en implementation av Ecmascript. JScript tillkom i Internet Explorer 3.0, efter att det visat sig att Javascript, som dök upp i Netscape Navigator 2.0, blivit ett populärt verktyg för skriptande på klientsidan på webbsidor. JScript siktar, liksom Javascript, på att implementera standarden ECMA-262 (Ecmascript).