Kvalitetssäkring

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

Kvalitetssäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvaliteten på de objekt som kvalitetssäkras. Med kvalitetssäkring menas i grund och botten att ett företag har tagit fram, dokumenterat och följer processer för sitt arbete samt tagit fram och använder olika verktyg till stöd i detta arbete. Kvalitetssäkring av en organisation kan certifieras enligt standarder som till exempel ISO 9001 och ISO/TS16949.