Offentlig sektor

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

Offentlig sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, kommun och landsting eller andra politiska enheter. Verksamheter som ofta ingår är vård och omsorg, utbildning, rättsväsende, försvar, och kollektivtrafik och infrastruktur. Omfattningen av den offentliga sektorn varierar mellan länder, samhällssystem och över tid. I en ren planekonomi tillhör hela samhällets ekonomi den offentliga sektorn.