Privat sektor

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

Den privata sektorn består enligt vid definition av hushåll och privatägda företag. Dess motsats är den offentliga sektorn, dvs kommunerna, landstingen, staten och de EU-institutioner som finns i ett land. Privat och offentlig sektor brukar särskiljas och mätas bland annat med avseende på organisation och styrelseformer, andel av landets ekonomi (BNP, produktion, konsumtion, med mera), antal anställda, lagstiftning. De ekonomiska måtten är vanligast.