Skrift

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

En skrift eller ett skriftsystem är en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck. Den första skriften var bildskrift. Den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna anses generellt tillhöra de äldsta skriftsystemen och uppkom någon gång under 3400–3200 f. Kr.. Den kinesiska skriften uppkom, troligtvis självständigt, någon gång runt år 1600 f. Kr.. Bildskriften förenklades successivt av en ökande klass av skrivare eftersom allt mer behövdes skrivas ned.