Styrning

Besökare Betyg
[Total: 0 Snittet: 0]

Styrning hör till styrtekniken som i sig är en gren inom reglertekniken. Att styra något innebär ofta att man bara utför en åtgärd, utan att ta någon som helst hänsyn till objektets egenskap eller rådande förhållanden. Reglerteknik däremot tar hänsyn till detta, och anpassar till exempel vattennivån efter rådande förhållanden. Man kan säga att reglerteknik är det smartare sättet att styra vissa arbetsprocesser men man kombinerar ofta båda, varför styrteknik kan sägas vara ett delmoment.