Programlagringsprotokoll

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0](Session Layer under OSI-modellen) IETF-definitionsdokumentet för applikationsskiktet i Internet Protocol Suite är RFC 1123. Det tillhandahöll en första uppsättning protokoll som täckte de viktigaste aspekterna av funktionaliteten i det tidiga Internet. Fjärrloggning till värdar: Telnet Filöverföring: File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Elektronisk posttransport: SMTP (Simple Mail … Läs mer

Applikationslager

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Ett applikationslager är ett abstraktionslager som specificerar de delade kommunikationsprotokoll och gränssnittsmetoder som används av värdar i ett kommunikationsnätverk. Appliceringslagsabstraktionen används i båda standardmodellerna för datanätverk: Internet Protocol Suite (TCP / IP) och OSI-modellen. Även om båda modellerna använder samma term för respektive högsta nivålager är de detaljerade definitionerna och … Läs mer

Application hosting services plans

Application hosting services plans

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Application Hosting Services levereras vanligen som serviceplaner med paketbaserad prissättning som baseras på en kombination av de levererade tjänsterna och det antal support / intervention som krävs av leverantören av Application Hosting Services. Exempel på serviceplaner som kan tillhandahållas av en Application Hosting Services-leverantör är följande: Enterprise Application Hosting Services … Läs mer

Active Server Pages

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]ASP, Active Server Pages, är en teknik utvecklad av Microsoft för att skapa dynamiska webbsidor och webbapplikationer, exempelvis genom att läsa och skriva information till databaser. ASP-koden tolkas av webbservern som sedan levererar vanlig HTML–kod till webbläsaren, därav är ASP-koden inte synlig för användaren. ASP-kod kallas för ”server-side script”, till … Läs mer

Styrning

Styrning

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Styrning hör till styrtekniken som i sig är en gren inom reglertekniken. Att styra något innebär ofta att man bara utför en åtgärd, utan att ta någon som helst hänsyn till objektets egenskap eller rådande förhållanden. Reglerteknik däremot tar hänsyn till detta, och anpassar till exempel vattennivån efter rådande förhållanden. … Läs mer

Management

Management

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Management, företagsledning, inom både den privata och den offentliga sektorn. Direktöversatt betyder det närmast hantering. I akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt och förknippas bl a med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutveckling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor. Många termer är inlånade från engelska, till exempel outsourcing, benchmarking, portfolio, frilansing, och gruppdynamik.

Verktyg

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Verktyg, naturligt eller tillverkat föremål som används för att underlätta arbete. En snävare men allmänt vedertagen definition är ’redskap för bearbetning av material’, till exempel skärande bearbetning, formande bearbetning, m fl.