Programlagringsprotokoll

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0](Session Layer under OSI-modellen) IETF-definitionsdokumentet för applikationsskiktet i Internet Protocol Suite är RFC 1123. Det tillhandahöll en första uppsättning protokoll som täckte de viktigaste aspekterna av funktionaliteten i det tidiga Internet. Fjärrloggning till värdar: Telnet Filöverföring: File Transfer Protocol (FTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Elektronisk posttransport: SMTP (Simple Mail … Läs mer

Applikationslager

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Ett applikationslager är ett abstraktionslager som specificerar de delade kommunikationsprotokoll och gränssnittsmetoder som används av värdar i ett kommunikationsnätverk. Appliceringslagsabstraktionen används i båda standardmodellerna för datanätverk: Internet Protocol Suite (TCP / IP) och OSI-modellen. Även om båda modellerna använder samma term för respektive högsta nivålager är de detaljerade definitionerna och … Läs mer

Application hosting services plans

Application hosting services plans

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Application Hosting Services levereras vanligen som serviceplaner med paketbaserad prissättning som baseras på en kombination av de levererade tjänsterna och det antal support / intervention som krävs av leverantören av Application Hosting Services. Exempel på serviceplaner som kan tillhandahållas av en Application Hosting Services-leverantör är följande: Enterprise Application Hosting Services … Läs mer

Managed Hosting Services

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Managed Hosting Services-leverantörer levererar en nivå av stöd som går utöver vad som erbjuds med grundläggande applikationshanteringstjänster, såsom: 24/7-övervakning, pågående applikationsunderhåll (t ex mjukvaruuppdateringar) och kontinuitetstjänster för missionskritiska applikationer. Manged Hosting Services-leverantörer främjar en avancerad nivå av serviceleverans inom följande områden: tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet, skalbarhet och överensstämmelse (t ex sjukvård … Läs mer

Tillämpningsprogram

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Ett tillämpningsprogram eller en applikationsprogramvara, ofta förkortat app, är en typ av datorprogram som hanteras av användaren. Tillämpningsprogram kan bland annat vara kontorsprogram som ordbehandlingsprogram och kalkylprogram, kommunikationsprogram som e-postprogram, chattprogram och webbläsare, eller nöjesprogram som datorspel och mediaspelare.

Application Programming Interface

Application Programming Interface

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Ett API eller Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Regeluppsättningen beskrivs i princip alltid som en uppsättning funktionsanrop som under ordnade former ger tillgång till vissa funktioner. Man säger ofta att man kapslar in funktionerna bakom ett API.

Informationsteknik

Informationsteknik

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. IT-utbildning på högskolenivå, oftast till systemvetare, civil- eller högskoleingenjör, är numera ett vanligt inslag på tekniska högskolor, andra högskolor och universitet. Begreppet etablerades i branschen åren 1992-1994 som en reaktion på nya möjligheter att … Läs mer

Programvaruutveckling

Programvaruutveckling

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]För den specifika aktiviteten att skriva källkod, se Programmering. Programvaruutveckling är tillämpningen av en systematisk, disciplinerad och mätbar metod för utvecklandet, användandet och underhållet av programvara. Den engelska termen software engineering populariserades efter 1968 års NATO Software Engineering Conference som hölls i Garmisch, Tyskland av dess ordförande F.L. Bauer, och … Läs mer

Datorprogram

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Ett datorprogram, även kallat dataprogram, är en serie instruktioner som styr en dator, och beskriver de operationer som datorn ska utföra, då programmet körs. Datorprogrammet kan utföra en liten specifik uppgift eller bilda en omfattande helhet, som en operativsystemkärna, en ordbehandlare eller en webbläsare. En samling datorprogram eller datorprogram i … Läs mer