Application hosting services plans

Application hosting services plans

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Application Hosting Services levereras vanligen som serviceplaner med paketbaserad prissättning som baseras på en kombination av de levererade tjänsterna och det antal support / intervention som krävs av leverantören av Application Hosting Services. Exempel på serviceplaner som kan tillhandahållas av en Application Hosting Services-leverantör är följande: Enterprise Application Hosting Services … Läs mer

Managed Hosting Services

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Managed Hosting Services-leverantörer levererar en nivå av stöd som går utöver vad som erbjuds med grundläggande applikationshanteringstjänster, såsom: 24/7-övervakning, pågående applikationsunderhåll (t ex mjukvaruuppdateringar) och kontinuitetstjänster för missionskritiska applikationer. Manged Hosting Services-leverantörer främjar en avancerad nivå av serviceleverans inom följande områden: tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet, skalbarhet och överensstämmelse (t ex sjukvård … Läs mer

Internet

internet

Besökare Betyg [Total: 0 Snittet: 0]Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och fildelning är populära användningsområden för Internet. Det har gjort det möjligt att kommunicera världen över och har en stor betydelse för många människor.

Data warehouse

Besökare Betyg [Total: 1 Snittet: 5]Ett data warehouse, även kallat informationslager eller datalager, är en sammanställning av information från flera källor, utförd på ett sådant sätt att det underlättar en avancerad analys av informationen. Sammanställningen har dessutom en sådan struktur, och är försedd med sådana hjälpmedel, att analysen kan utföras utan mera djupgående IT–kunskaper.