Managed Hosting Services

Besökare Betyg
[Total: 1 Snittet: 5]

Managed Hosting Services-leverantörer levererar en nivå av stöd som går utöver vad som erbjuds med grundläggande applikationshanteringstjänster, såsom: 24/7-övervakning, pågående applikationsunderhåll (t ex mjukvaruuppdateringar) och kontinuitetstjänster för missionskritiska applikationer. Manged Hosting Services-leverantörer främjar en avancerad nivå av serviceleverans inom följande områden: tillgänglighet, tillförlitlighet, säkerhet, skalbarhet och överensstämmelse (t ex sjukvård eller finansiell industri). De mest konkurrenskraftiga Managed Hosting Services-leverantörerna erbjuder en 100% uppehållstid (applikation / plattformstillgänglighet) garanti, vilket kan uppnås genom korrekt användning av virtualisering och automatiserad fail-over-teknik för katastrofåterställning.